Уважаеми клиенти,
С цел избягване на евентуални недоразумения, Моля прочетете условията за "Поверителност".

Бихме искали да Ви информираме, че считано от 25.05.2018 г. влиза в сила нов нормативен документ - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

ПОВЕРИТЕЛНОСТ
В магазин Al-Amar, гр. София, на електронните магазини www.al-amar.bg , www.al-amar.eu , се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на парфюмни масла, натурални продукти за козметика употреба и активни съставки за влагане в козметични продукти от целия свят. В нащите електронни сайтове, предоставяме информация за различните продукти, за начина на употреба, за техния произход и др.

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от е-магазините www.al-amar.bg , www.al-amar.eu e Маркетинг Ивенти и Реклама ЕООД, гр.София, ул. Йордан Стубел 15, ет.1
Видовете лични данни, които обработваме:

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазини www.al-amar.bg , www.al-amar.eu, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазини www.al-amar.bg , www.al-amar.eu (“Общите условия”):
* Лично и фамилно име;
* Имейл адрес;
* Парола;

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазините www.al-amar.bg , www.al-amar.eu, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:
* Лично и фамилно име на лицето за доставка;
* Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
* Телефон за връзка;
* Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
* Начин на доставка;
* Начин на плащане;
* Номер на поръчка;
* Сума за плащане;
* Статус на плащане;
* Статус на доставката;

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1. Данни за профила Ви в е-магазините www.al-amar.bg , www.al-amar.eu
* Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазините www.al-amar.bg , www.al-amar.eu или при изпращане до нас на имейл, обаждане по телефон, публикуване на коментар и други форми на комуникация и/или изразяване:
* Лично и фамилно име;
* Имейл адрес;
* Телефонен номер;
* Адрес;
* Интернет сайт;
* Съдържание на коментара / съобщението;

3. Данни за онлайн поръчка през е-магазините www.al-amar.bg , www.al-amar.eu :
* История на поръчките;

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазините www.al-amar.bg , www.al-amar.eu:
 * Лично и фамилно име;
* Имейл адрес;
* Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазините www.al-amar.bg , www.al-amar.eu : * Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
* Телефон за доставка;
* Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
* Начин на доставка;
* Начин на плащане;
* Номер на поръчка;
* Сума за плащане;
* Статус и история на плащанията;
* Статус и история на доставките;
* История на поръчките;

3. Данни за поръчка по телефона:
* Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
* Лично и фамилно име на лицето за доставка;
* Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
* Телефон за доствка;
* Начин на доставка;
* Начин на плащане;


IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазини www.al-amar.bg , www.al-amar.eu :
* Лично и фамилно име;
* Имейл адрес;
* Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазините www.al-amar.bg , www.al-amar.eu
* Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
* Телефон за доставка;
* Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
* Начин на доставка;
* Начин на плащане;
* Номер на поръчка;
* Сума за плащане;
* Статус и история на плащанията;
* Статус и история на доставките;
* История на поръчките;


Цели на обработката на личните данни:

1. Данните за профила Ви в е-магазини www.al-amar.bg , www.al-amar.eu се обработват за целите на:
* Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи.
* Доставка на поръчани продукти;
* Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператор, или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
* Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
* Автентикация при влизане в профила Ви;
* Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
* Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

2. Данните за поръчка по телефон се обработват за целите на:
* Доставка на поръчани продукти;
* Информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
* Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
* Предотвратяване на загуби, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреби при подаването, регистрирането и доставката на поръчки;

3. Данните за онлайн поръчка през е-магазините www.al-amar.bg , www.al-amar.eu се обработват за целите на:
* Доставка на поръчаните продукти;
* Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператор, или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
* Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
* Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
* Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

4. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:
* Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
* Осъществяване на комуникация с Вас;

5. Данните от видеонаблюдение във физическия магазин Al Amar Perfumery House се обработват за целите на:
* Проследяване на инциденти и нарушения;
* Предотвратяване и докладване на престъпления в магазина;

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със Al Amar Perfumery house.

1. Използваме следните доставчици на облачни услуги и хостинг:……………..:
Доставчик: …………………………………………………..
2. Куриерски фирми за извършване на доставките:
* Куриерски фирми за доставка: Еконт
3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. .

АДРЕС МАГАЗИН:
Ако желаете да опитате магията на източните аромати, заповядайте в нашия магазин в гр. София:
ул."Вискяр планина №8"
Работно време: от Понеделник до Събота от 10:00 до 20:00,
Неделя - Почивен ден;

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас през формата за "Контакти" или на тел: 0889 84 65 00 от 10.00ч. до 17.00ч.; ПРИЯТНО ПАЗАРУВАНЕ В ОНЛАЙН МАГАЗИН al-amar.bg